• Rosa del Foc

    Podem dir que durant el segle XIX Catalunya va ser un territori fortament anarquista, ja que la majoria d’obrers catalans es van afiliar a la 1º Internacional. De forma general, els obrers catalans demanaven una col·lectivització dels mitjans de producció, una condemna a tot tipus d’Estat (ja que representava l’opressió social) i una lluita en [...]