AVÍS LEGAL

La utilització d’aquesta web implica l’acceptació de tots els avisos legals que s’expliquen a continuació:

RESPONSABILITAT

  • COOLTUR no assumirà cap responsabilitat per l’ús indegut o il·lícit de la informació mostrada a les pàgines de www.cooltur.org
  • COOLTUR rebutja la responsabilitat que derivi d’un mal ús dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés a les seves pàgines i rutes quan ho consideri convenient.
  • COOLTUR no es responsabilitzarà de possibles errors de seguretat que pugui ocasionar l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, així com dels errors deguts per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.
  • COOLTUR no es fa responsable de l’ informació que es mostra en pàgines alienes connectades directament o indirectament per enllaços amb les pàgines de COOLTUR. Aquests enllaços tenen una finalitat informativa i no suposa l’ invitació o recomanació d’aquests enllaços.

PROPIETAT DEL CONTINGUT

  • La pàgina web, així com els seus continguts (incloent imatges, textos, dissenys, pdf, bases de dades, etc.) són propietat de COOLTUR o de tercers que hagin autoritzat a COOLTUR a poder fer ús d’aquests.
  • Totes les rutes creades són propietat exclusiva de COOLTUR i per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar o modificar qualsevol dels seus continguts amb afany lucratiu sense el consentiment i l’autorització per escrit de COOLTUR. La informació que es facilita no pot ser objecte de cap venda o cessió per part dels usuaris, inclusivament la gratuïta.
  • Queda totalment prohibit penjar les rutes de COOLTUR en qualsevol pàgina web, i blog, que no sigui la de COOLTUR sense el consentiment i autorització per escrit de COOLTUR.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense realitzar cap activitat que pugui ser considerada il·lícita o il·legal.
  • COOLTUR no pot garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis que ofereix. Sempre que sigui possible, s’avisarà prèviament de les interrupcions del funcionament de la web i dels seus serveis.
  • COOLTUR es reserva el dret a poder modificar unilateralment, i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web, així com dels diferents pdf, l’oferta de serveis i les condicions d’utilització.

DRETS D’AUTORIA

COOLTUR té tots els drets reservats de tots els continguts que es mostren a la web www.cooltur.org, tant de la web, com de la informació de totes les rutes (pdf i mapes). Aquests drets no permeten fer ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, les quals s’han de fer sota una llicència igual que la que regula l’obra original.